สารกระตุ้นต้องห้ามสำหรับนักกีฬา Story ตอนจบ

6 ส.ค. 2021 09:45:33

5 months ago

แม้ในฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ยังไม่มีการตรวจหาสารกระตุ้นอย่างเป็นทางการ
Picture

แต่ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 ได้มีการระบุโทษไว้รองรับ ดังนี้

หมวดที่ 2 การระวางโทษที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. นักกีฬาฟุตบอล ในข้อ

1.17 ใช้สารกระตุ้นเพื่อทําการแข่งขัน อาจจะถูกพักการแข่งขันตลอดการแข่งขันที่เหลืออยู่ ถ้าหลังการพิสูจน์ทาง การแพทย์สิ้นสุด นักกีฬาฟุตบอลใช้สารกระตุ้นเพื่อทําการแข่งขันจริง ถูกพักการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ปรับเงิน 100,000 บาท และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท

นอกจากนี้ ในข้อ 1.18 นักกีฬาฟุตบอลของทีมใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีโทษดังนี้

(1) กรณีที่ถูกจับและอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวน ให้พักการแข่งขันไปก่อน

(2) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีความผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจากทีม และห้ามไม่ให้ส่งชื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพเป็นเวลา 3 ปีนับจากคดีถึงที่สุด และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท

เรียกได้ว่าสารกระตุ้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน นักกีฬาที่ดีไม่ควรไปข้องแวะ เพราะชัยชนะที่ได้มา โดยไม่ได้เกิดจากฝีมือและการฝึกซ้อมอย่างหนัก ย่อมไร้ซึ่งความภาคภูมิใจ

สุดท้ายหวังว่าความรู้ที่ได้รับจากบทความนี้จะทำให้นักกีฬาทุกคนไม่หลงไปใช้สารกระตุ้น จนทำให้อนาคตในเส้นทางนักกีฬาดับวูบลงไป