สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตร AFC 'B' Coaching Course ที่ ม.กรุงเทพ-ธนบุรี

18 พ.ค. 2017 23:09:00

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดอบรมหลักสูตร AFC 'B' Coaching ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
Picture

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดการอบรม AFC 'B' Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560

การอบรมครั้งนี้ได้ Mr.Ardeshir Pournemat เป็นวิทยากร โดยมี คุณ ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ และ คุณ นพดล พิบูลย์เวช เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 24 ท่าน อันประกอบไปด้วย

1. นายหัตถชัย การวิชา
2. นายสาโรจน์ บรรณกุลพิพัฒน์
3. นายศุภธนัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. นายธนากร ธรรมแสงดาว
5. นายยศกร ศิลาเกษ
6. นายนที ผาสุข
7. นายรุ่งโรจน์ ทองถิ่นภู
8. นายศุภวิชญ์ ผ่องพันธุ์
9. นายณรัฐ มุนินทร์นพมาศ
10. นายปุณณ์กานต์ จิรัฎกานต์กุล
11. นายสิทธิ นาระต๊ะ
12. นายเนติ สูนยะไกร
13. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์
14. นายสัญญา ญาณจินดา
15. นายเนติพงษ์ ศรีทองอินทร์
16. นายประภากร แสนสุริย์
17. นายรณชัย สยมชัย
18. นายเทอดทูน ค้าขาย
19. นายชยกร ถนัดเดินข่าว
20. นายปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
21. นายชวนันทร์ แดงเจริญ
22. นายประกอบสุข พึ่งกุล
23. นางสาวอนุชศรา หมายเจริญ
24. นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตโค้ชระดับ B License เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสรระดับทีมชาติหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับไทยลีก 2 (เอ็ม 150 แชมเปี้ยนชิพ) เป็นต้นไป และจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อยสองปี เพื่ออบรมหลักสูตรต่อไปในระดับ AFC 'A' Coaching Certificate Course หรือหลักสูตร Conditioning Level 1 (โค้ชกายภาพ)