สรุปภาพร่วมวันแรก ระดมความคิดสภาปฏิรูป วางแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี

3 มิ.ย. 2017 20:28:38

1 year ago

สมาคมฯ ร่วมกับ เกษตรศาสตร์ จัดประชุมสภาปฏิรูป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรในวงการฟุตบอลไทยร่วมประชุม
Picture

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดสภาปฏิรูป เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรในวงการฟุตบอลไทย ผู้แทนสโมสรฟุตบอลไทยลีก แฟนคลับ และสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579)

นายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศฯและโฆษก กล่าวถึงภาพร่วมภายหลังการประชุมสัมมนาสภาปฎิรูป ว่า "ในภาพรวมของการสัมมนาในวันนี้ถือว่า เกินความคาดหมาย คนในวงการฟุตบอลที่มีความรู้ในด้านต่างๆ เข้ามารวมกันเยอะกว่าที่คาดไว้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ได้ไอเดียดีๆ มากมาย ในการเขียนแผนระยะยาว 20 ปี ซึ่งเราแบ่งเป็นช่วงๆ ระยะเวลา 5 ปี ในแต่ละด้านเราก็จะเอาข้อเสนอจากความคิดของแต่ละฝ่ายที่วันนี้ถือให้ข้อคิดได้อย่างสร้างสรรค์ แม้ว่าเราจะรู้ดีว่าบางอย่างอาจมีอุปสรรคทำไม่ได้ทันที แต่ใน 5 ปี สิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นได้ ในส่วนของแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี นั้น คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3-4 เดือน"

สำหรับ การระดมความคิดครั้งนี้ได้แบ่งกรอบแนวทางการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยออกเป็น 12 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, ด้านฟุตบอลชาย, ด้านการพัฒนาเยาวชน, ด้านลีกอาชีพ, ด้านฟุตบอลหญิง, ด้านฟุตซอล, ด้านฟุตบอลชายหาด, ด้านการพัฒนาผู้ฝึกสอน, ด้านการพัฒนาผู้ตัดสิน, ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ฟุตบอล, ด้านการมีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอล และด้านแฟนบอล,สื่อมวลชน และการตลาด

โดยรูปแบบของการประชุมได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 วัน ในวันแรกเป็นการบรรยายแนวทางการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย หลังจากที่คณะนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับฟังแผนงานจากทางสมาคมฯ บุคลากรในวงการฟุตบอลไทยจากด้านต่างๆ และได้สังเคราะห์ข้อมูลจัดทำกระบวนร่างแผนพัฒนา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้เสนอแนวคิดและมุมมองจากประสบการณ์ทำงานจริงของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ก่อนในวันที่ 2 ของการประชุม เป็นการสรุปแนวคิดที่ได้จากการจัดประชุม เพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี ต่อไป