นายกสมาคมฯ อนุมัติจัดตั้งโครงการ “TALLER - STRONGER”

27 มิ.ย. 2017 16:50:01

1 year ago

พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ อนุมัติจัดตั้งโครงการ “TALLER - STRONGER” เพื่อพัฒนาสรีระของเยาวชนนักฟุตบอลไทย
Picture

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อนุมัติโครงการ “TALLER - STRONGER” เพื่อพัฒนาสรีระและความแข็งแรงของร่างกายนักกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่ระดับเยาวชน ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถให้แข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติได้อย่างทัดเทียมกัน สู่เป้าหมาย “สานฝันฟุตบอลทีมชาติไทยไปบอลโลก” โดยมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รับผิดชอบโครงการฯ และรีบดำเนินการทันที

สำหรับ โครงการ “TALLER - STRONGER” เป็นแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ในระดับเยาวชน อาทิ สรีระร่างกายนักกีฬา รูปแบบและเทคนิคการเล่น ทีมงานผู้ฝึกสอน สนามกีฬา ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักกีฬา

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ “TALLER -STRONGER” ทันที โดยให้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ด้านกีฬาฟุตบอล ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หลังจากนั้น นำข้อมูลที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาสรีระร่างกายและความแข็งแรงของร่างกายตามโปรแกรมที่จัดวางไว้ สิ่งสำคัญคือ ผู้ปกครองและนักกีฬาจะต้องให้การสนับสนุนและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนดไว้

การพัฒนาสรีระร่างกายของนักกีฬา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากชาวเอเชียส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเล็กและมีความแข็งแรงน้อยกว่าชาวยุโรป หรือในทวีปอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในเกมการแข่งขัน จะมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่ การวางแผนด้านโภชนาการให้กับนักกีฬา เพื่อพัฒนาให้สรีระของร่างกายนักกีฬาสูงใหญ่ มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับนักกีฬาต่างชาติได้

ทั้งนี้ โครงการ “TALLER -STRONGER” จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ จักต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย“สานฝันฟุตบอลทีมชาติไทยไปบอลโลก”ต่อไป