เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม FA Thailand Futsal Coaching Level 1

16 ก.ค. 2017 09:52:48

3 years ago

สมาคมฯเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรม FA Thailand futsal introductory course ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 สิงหาคม 2560
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand futsal introductory course ณ โรงยิมเนเซียม อบจ.ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2560

ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจลงสมัครคอร์สดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชำระค่าสมัคร 9,000 บาท
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. มีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรรับรอง
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมและพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ

สิ่งที่ได้รับในการอบรม
1. ที่พัก (ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้ก่อนวันอบรม 1 คืน )
2. อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง
3. ชุดฝึก , ชุดลำลอง , กระเป๋าสะพาย 1 ใบ
4. คู่มือในการอบรม
5. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC Futsal Coaching Course Level 1 ในกรณีที่วิทยากร Pass Course ในกรณีมีคะแนนสูงสุด หรือส่ง Logbook จำนวน 20 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)

ชำระเงินผ่าน
บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด (ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5344 สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขบัญชี 406-903960-0)

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน และสำเนา บัตรประชาชนมาที่ E-mail : mana.coach13@gmail.com ผู้สมัครท่านใดต้องการให้ออกใบเสร็จ ถึงหน่วยงานโปรดระบุมาในสำเนาบัตรประชาชนด้วย

ติดต่อสอบถาม อ.มานะ 089-170-4353, ID Line 0891704353, FB อ.มานะ ฟุตซาล่า