สมาคมฯ จัดงานสัมมนา ผู้ควบคุมการแข่งขัน ฤดูกาล 2017

10 ม.ค. 2017 10:37:00

1 year ago

สมาคมฯ จัดงานสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ควบคุมการแข่งขัน ทำหน้าที่ฤดูกาล 2017
Picture

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงานสัมมนา เพื่ออบรมผู้ควบคุมการแข่งขัน ประจำฤดูกาล 2017

ภายในงาน พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย เบนจามิน ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายคลับไลเซนซิง และ รองประธานบริหารบริษัทไทยลีก จำกัดและ ผู้ควบคุมการแข่งขันอีกจำนวน 35 ราย ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดย คุณ ไพริช ต้านไพรี เป็นวิทยากร

ภายในพิธีเปิด พล.ต.อ. สมยศ กล่าวว่า "สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแบบยั่งยืนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ามาช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างสรรค์วงการฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ"

"สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย คือ การพัฒนาระบบเยาวชน และการมีฟุตบอลลีกภายในประเทศที่เข้มแข็ง แต่การที่จะทำให้เข้มแข็งนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง และหนึ่งในนั้น คือ ผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Match Commissioner ผู้ควบคุมการแข่งขัน เปรียบเสมือน ผู้ดูแลการแข่งขันที่ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ควบคุมการแข่งขัน จะต้องมีการศึกษาระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด กำหนดไว้อย่างละเอียด และทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ ผม มั่นใจว่าทุกๆ ท่านในที่นี้ คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทย ก็ขอฝากทุกๆ ท่านในที่นี้ ช่วยกันปฎิวัติวงการฟุตบอลไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีจริยธรรม และมีคุณธรรม ใช้การตัดสินใจเยี่ยงวิญญูชนที่ดีพึงปฏิบัติ"

"และขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี 2560 ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มีสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป"

รายชื่อผู้ควบคุมการแข่งขันจำนวน 35 รายที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

นายอาคม สมุทรโคจร
นายอาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี
นายบุญเชิด ประทุมทอง
น.อ.พิเศษ บุญธรรม พันธ์นุช
พ.ต.อ.ชาญยุทธ พุฒาพิทักษ์
น.อ.ชัชพิสิฐ อโนดาต
นายดนัย มงคลศิริ
นายดาวยศ ดารา
ผศ.เอกชัย ถนัดเดินข่าว
น.อ.หิรัญ คงเทียม
น.อ.จีรศักดิ์ เจริญจันทร์
นายเจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง
นายคมเดช สาราลักษณ์
นายไกรสร พันธ์เพียร
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ วิมลเศรษฐ์
นายไพบูลย์ อัญญะโพธิ์
นายปกาสิต สุวรรณานนท์
น.ท.เผ่าพันธ์ พ่วงนาคพันธุ์
นายพีระพล ภูอุดม
พ.อ.พงษ์พันธุ์ รัตนสุนทร
นายประกาศิต พิมพ์วงศ์
นายประเสริฐ ชื่นบานเย็น
นายสราวุธ ประทีปากรชัย
นายศรีพิทยา นวลนิรันดร์
นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
นายสมบุญ สุปรารภ
นายสมเกียรติ มณีอินทร์
นายสุรพงษ์ วงษ์สุบรรณ
นายสุวิทย์ นิ่มอ่อนน้อม
นายทวีวัฒ์ อัครเสลา
นายธีรโชติ การรักเรียน
น.อ.วิชิต เสธนะ
น.อ.วีระยุทธ ศิริทรัพย์
นายวิชัย จารุพันธ์
นายยุทธนา ฉายสุวรรณ