สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม FA Thailand Introductory Course

11 ส.ค. 2017 23:24:00

11 months ago

สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 2 คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 2 คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีรายละเอียดังนี้

 คอร์สที่ 1 การอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2560 (ปิดรับสมัคร)

 คอร์สที่ 2 การอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2560 (ปิดรับสมัคร)

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม

 • หลักสูตร FA Thailand Introductory Course รับผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน/ คอร์ส
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล หรือมีความรู้ในกีฬาฟุตบอล
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • สามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตลอดระยะการอบรม
 • มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
 • มีความมุ่งมั่นท่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าร่วมอบรม

 • ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ระบุหลักสูตร วัน และสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องเซ็นกำกับ)
 • รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว พื้นหลังขาว
 • ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)
 • ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองการทำงานจากสโมสรด้วย

ส่งหลักฐานการสมัครเข้ามาได้ที่ education@fathailand.org หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.