ข้อบังคับลักษณะการปกครอง สมาคมฯ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2560)

11 ส.ค. 2017 23:48:00

11 months ago

ข้อบังคับลักษณะการปกครอง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2560)
Picture

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ในวาระที่ 5.7 ในการประชุมใหญ่ได้มีการเสนอญัตติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อเสนอของสภากรรมการ ซึ่งผ่านการรับรองมติ 38 จาก 49 เสียง ซึ่งมากกว่า 3 ใน 4

ล่าสุดทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้จดทะเบียนรับรองเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งให้สโมสรสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ

ดาวน์โหลดที่นี่