สมาคมฯ จัดประชุมแพทย์ประจำทีมชาติไทย เพื่อสรุปผลประจำปี 2559

12 ม.ค. 2017 12:44:00

1 year ago

สมาคมฯจัดการประชุมแพทย์ประจำทีมชาติไทย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
Picture

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ CTC ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตำรวจ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดประชุมแพทย์ประจำทีมชาติทุกรุ่นทุกอายุ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559

การประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย พล,ต,อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พลตำรวจตรี วิฑูรย์ นิติวรางกูร รองประธานฯ, พลตำรวจตรี ธนา ธุระเจน กรรมการ, พันตำรวจเอก วิโรจน์ ลาภไพบูรย์พงศ์ กรรมการ, พันตำรวจเอกหญิง สายวริน ลาภไพบูรย์พงศ์ เลขานุการ, พันตำรวจโทหญิง ดารารัตน์ หงส์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการ, ร้อยตำรวจเอก ธีระพงศ์ ใจอารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำทีมชาติไทย

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอล ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับ"

"กีฬาฟุตบอลที่เป็นกีฬายอดนิยมของคนไทย ทีมแพทย์ทุกท่านที่เข้ามามีส่วนตรงนี้ นอกจากจะต้องมีจรรยาบรรณแล้วยังต้องมีใจรักด้วย เพราะต้องเสียสละเดินทางไปร่วมกับทีมหลายๆ วัน ต้องเสียรายได้นอกเหนือจากการทำงานปกติของราชการ แต่ท่านก็ยังเสียสละเวลาทั้งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลมีเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายให้ท่านเพียงน้อยนิด ผมในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้"

"การประชุมวันนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในปีใหม่ ที่ทางคณะแพทย์ได้มีโอกาสประชุมหารือกัน กำหนดนโยบายแนวทางการทำงานด้วยกัน ทั้งโรงพยาบาลตำรวจ และ โรงพยาบาลกรุงเทพ จริงๆ แล้ว การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นนโยบายหลักของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อนำพาให้วงการฟุตบอลของประเทศไทยเข้มแข็ง

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านโภชนาการ ถึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน"

"ผมเคยบอกว่าอยากให้มีทีมแพทย์ร่วมกับทีมฟุตบอลแบบประจำ เพราะนักกีฬาไม่เหมือนคนไข้ทั่วไป มันต้องมีการศึกษา การเรียนรู้ร่วมกัน ถึงจะมีความกลมกลืน ในใจเนี่ยผมอยากให้มีทางจิตแพทย์ไปพูดคุยกับนักกีฬาบางคน เพราะว่านักกีฬาบางคนมีความเครียด โค้ชหรือผู้จัดการทีมไม่มีหลักวิชาการในการพูดคุยเหมือนจิตแพทย์ที่มีความรู้ ซึ่งเราต้องร่วมกันสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะบุคลกรด้านการแพทย์ และโภชนาการ รวมทั้งการดูแลนักกีฬาในด้านจิตวิทยา"