รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม FA Thailand Introductory Course

22 ส.ค. 2017 11:15:53

9 months ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการอบรม FA Thailand Introductory Course จำนวน 30 คน ที่พิจิตร
Picture

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาพิจิตร สเตเดียม, จังหวัดพิจิตร นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมการอบรม ตามวันและเวลา ดังกล่าว โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. วัฒนา เปลี่ยนสี
2. สุรเดช เนาบรรพรรษา
3. พูนศักดิ์ พรหมมายน
4. วรพงษ์ ประเสริฐศรี
5. อรรถพล ก้อนเพชร
6. ธีรวัฒน์ สุขเอม
7. นิติพงษ์ ไสยสิทธ์
8. ศิริชัย จิตสว่าง
9. พิสิฐ ยืนยิ่ง
10. ฉัตรชัย ขุนนคร
11. เททิทา เอี่ยมประเสริฐ
12. สมบัติ ทองเงิน
13. อำนาจ เขียวพุ่มพวง
14. เสกสรร จีนตวง
15. วิสันต์ กลิ่นเทศ
16. ภัคพสชนัน รัศมี
17. นิรุช เพชราวัน
18. พรรษารัตน์ ผ่องอำพัน
19. TCHANGOU PIERRE SYLVAIN
20. ปิติพัฒน์ เพ็ชรศรีวงค์
21. ปิยะพงษ์ ภูฆัง
22. ดต.ภูมิ ภัคดี
23. สมชาย บุญท้าวแก้ว
24. สถาพร สีอ่อน
25. ประสิทธิ์ นะรานันท์
26. บุญเลิศ ฉัตรทอง
27. พลภัทร บูยเขียว
28. ณัฐพล จันทร์เกิด
29. สุขวสันต์ การภัคดี
30. ภัทรดล เพชรพลอยนิล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.