สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ตัดสิน ตามโครงการ AFC Expert Pool programme ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่ รายละเอียด สถานที่
มกราคม 20-25 มกราคม 2562 โครงการ AFC Futsal Referees Seminar (ยุทธกร ไม้เกตุ, เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์ เข้าร่วมอบรม) กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
  24-26 มกราคม 2562 โครงการ Futsal Referee Elite -
  27 มกราคม 2562 อบรมผู้ตัดสินระดับ T4 -
กุมภาพันธ์   1-2 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมผู้ตัดสินฟุตซอล ขั้น 1,2,3

-
  13-16 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ AFC Referee Assessors Seminar (ชลัช ภิรมย์ เข้าร่วมอบรม) กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
  13-19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ AFC Referee Assessors Seminar และ AFC Referee Instructors Certification (พัณณิภา คำนึง เข้าร่วมอบรม) กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย-
  18-22 กุมภาพันธ์ 2562 VAR Training -
  19-25 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ AFC Referee Academy : Imtermidiate Module 2 Bath 2017 (สงกรานต์ บุญมีเกียรติ, วิวรรธน์ จำปาอ่อน เข้าร่วมอบรม) กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
  26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 โครงการ AFC Referee Academy : Introductory Module 2 (ต่อพงษ์ สมสิงห์, ภัสราภรณ์ มะนิหมุด เข้าร่วมอบรม) กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย
 มีนาคม 2-4 มีนาคม 2562 อบรมกติกาใหม่ ผู้ตัดสินรุ่น 25.26 โซนภาคเหนือ และ ภาคใต้ -
  5-7 มีนาคม 2562 อบรมกติกาใหม่ ผู้ตัดสินรุ่น 25.26 โซนกรุงเทพฯ และ ภาคตะวันออก -
  8-10 มีนาคม 2562 อบรมกติกาใหม่ ผู้ตัดสินรุ่น 25.26 โซนภาคตะวันตก -
   11-13 มีนาคม 2562 อบรมกติกาใหม่ ผู้ตัดสินรุ่น 25.26 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
เมษายน  5-9 เมษายน 2562 โครงการ FAT Top Referee Course (VAR) -
  10-13 เมษายน 2562 โครงการ Instructor & Assessor Course -
 พฤษภาคม

11-15 พฤษภาคม 2562

โครงการ MA Course (ชาย)

-

  17-19 พฤษภาคม 2562 โครงการ Fitness Instructor Course -
  21-25 พฤษภาคม 2562 โครงการ MA Course (หญิง) -
   27-31 พฤษภาคม 2562 โครงการ MA Course (ฟุตซอล) -
 มิถุนายน     -
      -
      -
      -
  29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 โครงการ Young Referee (โซนภาคใต้) รุ่นที่ 27 -
กรกฎาคม 20-22 กรกฎาคม 2562 Fitness Instructor Course -
  27-28 กรกฎาคม 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T4 -
  28 กรกฎาคม 2562 ทดสอบผู้ตัดสินฟุตซอล -
สิงหาคม  3 สิงหาคม 2562 โครงการ FIFA Test 2020 -
  4 สิงหาคม 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T3 -
  11-12 สิงหาคม 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T4 -
  15-19 สิงหาคม 2562 โครงการ FAT Top Referee (VAR) -
  19 สิงหาคม 2562

ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T1.T2

-
ตุลาคม      -
พฤศจิกายน  3 พฤศจิกายน 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T4 -
  10 พฤศจิกายน 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T4 -
  11-16 พฤศจิกายน 2562 โครงการ FUTURO III -
  17 พฤศจิกายน 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T4 -
  24 พฤศจิกายน 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T3 -
ธันวาคม  8 ธันวาคม 2562 ทดสอบผู้ตัดสินระดับ T1.T2 -

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  (นพลักษณ์ เอี่ยมวรพงษ์) เบอร์โทรศัพท์ : 0863192923,

E-mail : a.noppalak@fathailand.org