สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ตัดสิน ตามโครงการ AFC Expert Pool programme ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่ รายละเอียด สถานที่
มกราคม 7- 8 มกราคม 2560 กำหนดการอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสินเกี่ยวกับกฎกติกาใหม่เพื่อให้นำกฎกติกาการแข่งขันฟุตบอลไปใช้ในปีการแข่งขัน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  8 มกราคม 2560 การทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 1  สนามกีฬากองทัพบก
  8 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน ครั้งที่1/2560 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  14-15 มกราคม 2560 อบรมผู้ตัดสินเกี่ยวกับกฎกติกาใหม่ เพื่อให้นำกฎกติกาการแข่งขันฟุตบอลไปใช้ในปีการแข่งขัน 2560 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  15 มกราคม 2560 การทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 1 และชั้น 2 สนามกีฬากองทัพบก
  21 มกราคม 2560 ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 2 สนามกีฬากองทัพบก
  22 มกราคม 2560  จัดงานเลี้ยงปีใหม่ผู้ตัดสิน สโมสรตำรวจ
  25-29 มกราคม 2560 อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฤดูกาล 2560 สำหรับผู้ประเมินผู้ตัดสินและผู้ตัดสิน ห้องพันธุมฯ ชั้น 2 (บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ จำกัด) KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  27 มกราคม 2560 การทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน สนามอินทรี จันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์
  29 มกราคม 2560 การทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 2 และชั้น 3 สนามอินทรี จันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 การทดสอบซ่อมสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 1 สนามอินทรี จันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์  
  5 กุมภาพันธ์ 2560 การทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 3 สนามอินทรี จันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์
 มีนาคม  3-5 มีนาคม 2560  อบรมผู้ตัดสินฟุตซอล โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
เมษายน  15-17 เมษายน 2560  ทบทวนการตัดสินการแข่งขันไทยลีก สัปดาห์ที่ 1-8 ณ ห้องประชุม นนทรี1 ชั้น 4 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 มิถุนายน  1-5 มิถุนายน 2560 ทบทวนการตัดสินการแข่งขันไทยลีก สัปดาห์ที่ 9-17 รอแจ้งให้ทราบ
 

7 มิถุนายน 2560

11 มิถุนายน 2560

ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน

ประชุมใหญ่สามัญผู้ตัดสิน

รอแจ้งให้ทราบ

ราชวินิตบางแก้ว

 กรกฎาคม  22-24 กรกฎาคม 2560 ทบทวนการตัดสินการแข่งขันไทยลีก สัปดาห์ที่ 18-23 รอแจ้งให้ทราบ
สิงหาคม  23-25 สิงหาคม 2560 สัมมนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลไทยทั่วประเทศ รอแจ้งให้ทราบ
พฤศจิกายน  2-6 พฤศจิกายน 2560 ทบทวนการตัดสินการแข่งขันไทยลีก สัปดาห์ที่ 24-34 รอแจ้งให้ทราบ
  5 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 3 รอแจ้งให้ทราบ
  12 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 3 รอแจ้งให้ทราบ
  19 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 3 รอแจ้งให้ทราบ
  21-25 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลไทย รอแจ้งให้ทราบ
  26 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 2 รอแจ้งให้ทราบ
ธันวาคม 2 ธันวาคม 2560 ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 2 รอแจ้งให้ทราบ
  15-19 ธันวาคม 2560 สัมมนาผู้ประเมินผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล รอแจ้งให้ทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 085-140-8498 (พัณณิภา คำนึง) E-mail : aoopannipar@fathailand.org