โปรแกรมแข่งขัน-ตารางคะแนน

22 กันยายน 2001
17 สิงหาคม 2001
25 พฤศจิกายน 2018
21 พฤศจิกายน 2018
9 พฤศจิกายน 2018
19 พฤศจิกายน 2019
14 พฤศจิกายน 2019
10 พฤศจิกายน 2019
8 พฤศจิกายน 2019
4 พฤศจิกายน 2019
10 กันยายน 2019
5 กันยายน 2019
8 มิถุนายน 2019
5 มิถุนายน 2019
20 มกราคม 2019
10 มกราคม 2019
6 มกราคม 2019
15 มิถุนายน 2021
3 มิถุนายน 2021
9 ธันวาคม 2018
8 ธันวาคม 2018
7 ธันวาคม 2018
6 ธันวาคม 2018
12 พฤษภาคม 2018
10 พฤษภาคม 2018
9 พฤษภาคม 2018
6 พฤษภาคม 2018
4 พฤษภาคม 2018
2 พฤษภาคม 2018
25 ตุลาคม 2019
17 กุมภาพันธ์ 2019
15 กุมภาพันธ์ 2019
3 กุมภาพันธ์ 2019
1 กุมภาพันธ์ 2019
8 ตุลาคม 2018
6 ตุลาคม 2018
4 ตุลาคม 2018
25 สิงหาคม 2018
19 สิงหาคม 2018
16 สิงหาคม 2018
20 เมษายน 2018
17 เมษายน 2018
12 เมษายน 2018
9 เมษายน 2018
6 เมษายน 2018
8 ธันวาคม 2019
5 ธันวาคม 2019
2 ธันวาคม 2019
26 พฤศจิกายน 2019
19 สิงหาคม 2019
20 มิถุนายน 2019
16 มิถุนายน 2019
11 มิถุนายน 2019
6 มีนาคม 2019
4 มีนาคม 2019
1 มีนาคม 2019
27 กุมภาพันธ์ 2019
10 กุมภาพันธ์ 2020
7 กุมภาพันธ์ 2020
3 กุมภาพันธ์ 2020