สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการ AFC Coaching Course Program ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เดือน วันที่จัดอบรม หลักสูตรอบรม สถานที่ สำหรับ วันหมดเขตรับสมัคร ค่าใช้จ่ายการอบรม
มีนาคม 18-31 มีนาคม 2560 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป 15 กุมภาพันธ์ 2560 27,000 บาท
  21-26 มีนาคม 2560

AFC Goalkeeping Level 1
(ปิดรับสมัคร)

จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป 15 กุมภาพันธ์ 2560 15,000 บาท
เมษายน 17-30 เมษายน 2560 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
จังหวัดสระบุรี บุคคลทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2560 27,000 บาท
พฤษภาคม *18 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560

AFC 'B' Coaching Certificate

(ปิดรับสมัคร)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2560 38,000 บาท
มิถุนายน *ยังไม่มีกำหนด AFC 'A' Coaching Certificate ยังไม่ระบุ บุคคลทั่วไป 30 พฤษภาคม 2560 60,000 บาท
กรกฎาคม 11-24 กรกฎาคม 2560 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
จังหวัดนครราชสีมา บุคคลทั่วไป 31 พฤษภาคม 2560 27,000 บาท
ตุลาคม 18-31 ตุลาคม 2560 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
จังหวัดสงขลา บุคคลทั่วไป 31 สิงหาคม 2560 27,000 บาท
             
พฤศจิกายน 3-15 พฤษจิกายน 2560 AFC 'C' Coaching Certificate ยังไม่ระบุ Toyata Thai League (T1) 30 กันยายน 2560 27,000 บาท
  3-15 พฤศจิกายน 2560 AFC 'C' Coaching Certificate ยังไม่ระบุ M-150 Championship (T2) 30 กันยายน 2560 27,000 บาท
  17-30 พฤศจิกายน 2560 AFC 'C' Coaching Certificate ยังไม่ระบุ Regional League (T3) 30 กันยายน 2560 27,000 บาท
  17-30 พฤศจิกายน 2560 AFC 'C' Coaching Certificate ยังไม่ระบุ Regional League (T4) 30 กันยายน 2560 27,000 บาท
ธันวาคม 1-14 ธันวาคม 2560 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
จังหวัดสุพรรณบุรี บุคคลทั่วไป 31 ตุลาคม 2560 27,000 บาท
  16-29 ธันวาคม 2560

AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)

จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป 31 ตุลาคม 2560 27,000 บาท

** หมายเหตุ :
1. ปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดหรือมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด (24 คน / หลักสูตร)
2. ในกรณีที่ผู้สมัครครบตามกำหนด จะประกาศรายชื่อพร้อมให้ชำระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่งใบสมัคร, หลักฐานต่างๆ พร้อมระบุหลักสูตรและวันที่ ที่ต้องการจะเข้าอบรม มาที่ coachingcourse@fathailand.org ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักฐานสำหรับการสมัครเข้าอบรม

1. ใบสมัครเข้าอบรม (ดาวโหลดใบสมัครที่นี่)
2. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำเนาสี ไม่ต้องเซ็นกำกับ .PDF หรือ .JPG เท่านั้น)
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว (.JPG เท่านั้น)
4. ใบ Certificate ตามเงื่อนไขของการเข้าอบรม (ดูคุณสมบัติการสมัครเข้าอบรมที่นี่) *ในกรณีต้องการสมัครเข้าในหลักสูตร C ให้แนบ T – License หรือ FA Thailand Introductory Course (.PDF)
5. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)
6. ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองจากสโมสรด้วย (.PDF เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค โทร. 063-860-8777 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร AFC Coaching Course มีดังนี้

1.1 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม AFC ‘C’ Certificate Coaching Course
- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)
- ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม T – License (ก่อนปี 2015) หรือ FA Thailand Introductory Course
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- มีความสามารถในการสอนฟุตบอล ระดับรากหญ้า, เยาวชน และอื่นๆ
- มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
- ผ่านการทดสอบเบื้องต้นจาก AFC (ทำการทดสอบโดยผ่านสมาคมฯ)

1.2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘B’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรบรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.3 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘A’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ B)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

1.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC Pro – Diploma Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจาก AFC อย่างน้อย 2 ปี
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A
- เป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรฟุตบอล หรือทีมชาติ
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- มีต้องเข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- มีอายุไม่เกิน 45 ปี
- มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หนังสือสัญญาจากสโมสร/องค์กรที่สังกัด

1.5 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC Conditioning Course (Fitness Coaching Course)
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B และมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล (CV)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

1.6 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 1
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.7 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 2
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 1 และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ Goalkeeping Level 1

1.8 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 3
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 2 และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ Goalkeeping Level 2