สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการ AFC Coaching Course Program ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่จัดอบรม หลักสูตรอบรม สถานที่ สำหรับ วันหมดเขตรับสมัคร ค่าใช้จ่ายการอบรม
มกราคม

- - - - -
กุมภาพันธ์  3 – 13 กุมภาพันธ์ 2563   AFC ‘A’ Coaching Certificate Course
(Module 2)
พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  บุคคลทั่วไป  -
   3 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 1/2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร  27,000 บาท
  3 – 8 กุมภาพันธ์ 2563   FA Thailand Introductory 1/2563 สนามฟุตบอลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี  บุคคลทั่วไป  ปิดรับสมัคร
-
  10 – 15 กุมภาพันธ์ 2563   FA Thailand Introductory 2/2563  สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
   17 -22 กุมภาพันธ์ 2563  FA Thailand Introductory 3/2563  สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร  -
  23 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 FA Thailand Introductory 4/2563 สนามชลบุรี สเตเดียม อบจ.ชลบุรี - -
  24 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 FA Thailand Introductory 5/2563 สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร  -
  24 – 29 กุมภาพันธ์ 2563    FA Thailand Introductory 6/2563   สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
 มีนาคม 2 – 7 มีนาคม 2563 FA Thailand Introductory 7/2563 สนามฟุตบอลใจฟ้าฟาร์ม จังหวัดลพบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
  9 – 14 มีนาคม 2563 FA Thailand Introductory 8/2563 สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัด สกลนคร บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร -
  9 – 14 มีนาคม 2563    FA Thailand Introductory 9/2563 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
  16 – 31 มีนาคม 2563 AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 2/2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 27,000 บาท
  16 – 21 มีนาคม 2563 FA Thailand Introductory 10/2563 สพล.ชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี -
  16 – 21 มีนาคม 2563  FA Thailand Introductory 11/2563 โรงเรียนสายมิตรศึกษา จังหวัด ปราจีนบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
   23 – 28 มีนาคม 2563 FA Thailand Introductory 12/2563 สนามฟุตบอลหน้าศาลจังหวัดพัทลุง บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
  23 – 28 มีนาคม 2563  FA Thailand Introductory 13/2563 สนามฟุตบอลอบจ.หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร
เมษายน  6 – 19 เมษายน 2563 (Module 1) 6 – 11 กรกฎาคม 2563 (Module 2)   AFC ‘B’ Coaching Certificate Course 1/2563 พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  บุคคลทั่วไป  ยังไม่เปิดรับสมัคร  38,000 บาท
  6 – 11 เมษายน 2563 FA Thailand Introductory 14/2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัด ยะลา บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 -
  6 – 11 เมษายน 2563 FA Thailand Introductory 15/2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดบึงกาฬ บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 -
  20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 AFC 'C' Certificate Course 3/2563 สนามกีฬากลางจังหวัด ระยอง บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2563 27,000 บาท
  20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 AFC 'C' Certificate Course 4/2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2563 27,000 บาท
  20 – 25 เมษายน 2563  FA Thailand Introductory 16/2563 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด กาญจนบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2563
  20 – 25 เมษายน 2563  FA Thailand Introductory 17/2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2563
พฤษภาคม  4 – 9 พฤษภาคม 2563  FA Thailand Introductory 18/2563  ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  11 – 16 พฤษภาคม 2563 FA Thailand Introductory 19/2563  ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  18 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563  AFC 'C' Certificate Course 5/2563 ยังไม่ระบุสถานที่   บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท
   18 – 23 พฤษภาคม 2563 FA Thailand Introductory 20/2563 ยังไม่ระบุสถานที่   บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  18 – 23 พฤษภาคม 2563  FA Thailand Introductory 21/2563 ยังไม่ระบุสถานที่   บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2563 (Module 1)
26 – 31 กรกฎาคม 2563 (Module 2) 
AFC ‘B’ Coaching Certificate Course 2/2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 38,000 บาท 
  25 – 30 พฤษภาคม 2563  FA Thailand Introductory 22/2563 ยังไม่ระบุสถานที่   บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
 มิถุนายน 1 – 6 มิถุนายน 2563  FA Thailand Introductory 23/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป  ยังไม่เปิดรับสมัคร
  8 – 13 มิถุนายน 2563  FA Thailand Introductory 24/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   15 – 20 มิถุนายน 2563 FA Thailand Introductory 25/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  15 – 20 มิถุนายน 2563  FA Thailand Introductory 26/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   22 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2563  AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 6/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท
   22 – 27 มิถุนายน 2563 FA Thailand Introductory 27/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
กรกฎาคม  6 – 11 กรกฎาคม 2563  FA Thailand Introductory 28/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  6 – 11 กรกฎาคม 2563   FA Thailand Introductory 29/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  13 – 28 กรกฎาคม 2563   AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 7/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท 
  13 – 18 กรกฎาคม 2563  FA Thailand Introductory 30/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   20 – 25 กรกฎาคม 2563 FA Thailand Introductory 31/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
 สิงหาคม 3 – 8 สิงหาคม 2563  FA Thailand Introductory 32/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  3 – 8 สิงหาคม 2563  FA Thailand Introductory 33/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  10 – 25 สิงหาคม 2563  AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 8/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท 
  10 – 15 สิงหาคม 2563  FA Thailand Introductory 34/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   17 – 22 สิงหาคม 2563 FA Thailand Introductory 35/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  17 – 22 สิงหาคม 2563  FA Thailand Introductory 36/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  24 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 (Module 1)
9 – 18 พฤศจิกายน 2563 (Module 2) 
AFC ‘A’ Coaching Certificate Course 1/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 60,000 บาท 
  24 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 (Module 1)
26 – 31 ตุลาคม 2563 (Module 2 
AFC ‘B’ Coaching Certificate Course 3/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 38,000 บาท
   24 – 29 สิงหาคม 2563 FA Thailand Introductory 37/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
กันยายน   7 – 12 กันยายน 2563 FA Thailand Introductory 38/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   14 – 29 กันยายน 2563 AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 9/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท
   14 – 19 กันยายน 2563 FA Thailand Introductory 39/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  14 – 19 กันยายน 2563  FA Thailand Introductory 40/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  21 กันยายน – 17 ตุลาคม 2563 (Module 1)  AFC ‘Pro-Dipkoma Coaching Certificate Course (รุ่นที่ 3 ของประเทศไทย) ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 500,000 บาท 
  21 – 26 กันยายน 2563  FA Thailand Introductory 41/2563 ยังไม่ระบุสถานที่   บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  21 – 26 กันยายน 2563  FA Thailand Introductory 42/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
 ตุลาคม  5 – 20 ตุลาคม 2563 AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 10/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท
  5 – 10 ตุลาคม 2563  FA Thailand Introductory 43/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  12 – 17 ตุลาคม 2563  FA Thailand Introductory 44/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   19 – 24 ตุลาคม 2563 FA Thailand Introductory 45/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   26 – 31 ตุลาคม 2563 FA Thailand Introductory 46/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
พฤศจิกายน  2 – 17 พฤศจิกายน 2563  AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 11/2563  ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท 
   2 – 7 พฤศจิกายน 2563 FA Thailand Introductory 47/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   9 – 14 พฤศจิกายน 2563 AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Lv.1 1/2563   ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 15,000 บาท 
   16 – 22 พฤศจิกายน 2563 AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Lv.2 1/2563  ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท 
  23 – 28 พฤศจิกายน 2563  FA Thailand Introductory 48/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   23 – 28 พฤศจิกายน 2563 FA Thailand Introductory 49/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
   30 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 AFC ‘C’ Coaching Certificate Course 12/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร 27,000 บาท
 ธันวาคม 7 – 12 ธันวาคม 2563  FA Thailand Introductory 50/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร
  7 – 12 ธันวาคม 2563  FA Thailand Introductory 51/2563 ยังไม่ระบุสถานที่  บุคคลทั่วไป ยังไม่เปิดรับสมัคร

อัพเดต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : 

1. ปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดหรือมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครครบตามกำหนด จะประกาศรายชื่อพร้อมให้ชำระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ช่วงเวลาเปิดรับสมัครจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในแต่ละคอร์ส
4. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักฐานสำหรับการสมัครเข้าอบรม

1. ใบสมัครเข้าอบรม
2. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำเนาสี ไม่ต้องเซ็นกำกับ .JPG เท่านั้น)
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว (.JPG เท่านั้น)
4. ใบ Certificate ตามเงื่อนไขของการเข้าอบรม (คุณสมบัติการสมัครเข้าอบรมด้านล่าง)
5. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)
5.1 ในกรณีที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย จำเป็นต้องเคยลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 นัด และต้องทำข้อมูลประกอบเพิ่ม
6. ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองจากสโมสร (.PDF เท่านั้น)
7. ใบรับรองแพทย์
8. โดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการอบรมที่ https://work.fathailand.org/member/training-guest-list/1

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค โทร. 02-408-1523 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หรือทาง E-Mail - pataraporn.k@fathailand.org

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร AFC Coaching Course มีดังนี้;
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม AFC ‘C’ Certificate Coaching Course
- ใบประกาศนียบัตร T – License (ก่อนปี 2016) หรือ FA Thailand Introductory Course
- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- มีความสามารถในการสอนฟุตบอล ระดับรากหญ้า, เยาวชน และอื่นๆ
- มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้

1.2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘B’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.3 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘A’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ B)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

1.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 1
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.5 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC MA Instructor’s Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ A)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A

1.6 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘Pro’ Coaching Certificate Course
-ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ A)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A