สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการ AFC Coaching Course Program ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่จัดอบรม หลักสูตรอบรม สถานที่ สำหรับ วันหมดเขตรับสมัคร ค่าใช้จ่ายการอบรม
มกราคม 8-27 มกราคม 2561 AFC 'Pro' Diploma Certificate Module 4
(ปิดรับสมัคร)

พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

บุคคลทั่วไป - -
 กุมภาพันธ์ 5-10 กุมภาพันธ์ 2561

Instructor's Refresher
(ปิดรับสมัคร)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป - ไม่มีค่าใช้จ่าย
มีนาคม 19-31 มีนาคม 2561 MA Instructor's Course
(ปิดรับสมัคร)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย
  16-31 มีนาคม 2561

AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561 27,000 บาท
เมษายน 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
สนาม อัลไพน์ เชียงใหม่ ยูธ ลีก 31 มีนาคม 2561 -
  23 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561 AFC 'B' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 31 มีนาคม 2561 38,000 บาท
 พฤษภาคม 21-26 พฤษภาคม 2561

AFC GOLKEEPING Level 1 Certificate
(ปิดรับสมัคร)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 31 มีนาคม 2561 15,000 บาท
             
             
 มิถุนายน 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี อบจ. ชลบุรี 25 เมษายน 2561 -
 กรกฎาคม 16-31 กรกฎาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง 16 พฤษภาคม 2561 -
  16 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2561 AFC 'B' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 16 พฤษภาคม 2561 38,000 บาท
สิงหาคม 6-21 สิงหาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
สนาม อัลไพน์ เชียงใหม่ ยูธ ลีก 6 มิถุนายน 2561 -
  20 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

AFC 'A' Coaching Certificate 2 Module 1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 20 มิถุนายน 2561 60,000 บาท
  27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561 AFC 'C' Coaching Certificate
(ปิดรับสมัคร)
สนาม อัลไพน์ เชียงใหม่ ยูธ ลีก 27 มิถุนายน 2561 -
กันยายน  10 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561 AFC 'B' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 15 สิงหาคม 2561 38,000 บาท
  17 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป 17 กรกฎาคม 2561 27,000 บาท
             
ตุลาคม 8-23 ตุลาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป 8 สิงหาคม 2561 27,000 บาท
  29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2561

AFC 'C' Coaching Certificate

พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ฟุตบอลหญิง 29 สิงหาคม 2561 27,000 บาท
พฤษจิกายน  19 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 AFC 'C' Coaching Certificate ประจวบคีรีขันธ์ บุคคลทั่วไป 19 กันยายน 2561 27,000 บาท
  19 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

AFC 'A' Coaching Certificate 2 Module 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป - -

 

** หมายเหตุ :
1. ปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดหรือมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด (24 คน / หลักสูตร)
2. ในกรณีที่ผู้สมัครครบตามกำหนด จะประกาศรายชื่อพร้อมให้ชำระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่งใบสมัคร, หลักฐานต่างๆ พร้อมระบุหลักสูตรและวันที่ ที่ต้องการจะเข้าอบรม มาที่ coachingcourse@fathailand.org ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักฐานสำหรับการสมัครเข้าอบรม

1. ใบสมัครเข้าอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
2. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำเนาสี ไม่ต้องเซ็นกำกับ .JPG เท่านั้น)
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว (.JPG เท่านั้น)
4. ใบ Certificate ตามเงื่อนไขของการเข้าอบรม (คุณสมบัติการสมัครเข้าอบรมด้านล่าง)
5. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)
5.1 ในกรณีที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย จำเป็นต้องเคยลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 นัด และต้องทำข้อมูลประกอบเพิ่ม
6. ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองจากสโมสร (.PDF เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค โทร. 02-408-1523 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร AFC Coaching Course มีดังนี้;
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม AFC ‘C’ Certificate Coaching Course
- ใบประกาศนียบัตร T – License (ก่อนปี 2016) หรือ FA Thailand Introductory Course
- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- มีความสามารถในการสอนฟุตบอล ระดับรากหญ้า, เยาวชน และอื่นๆ
- มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้

1.2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘B’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.3 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘A’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ B)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

1.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 1
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.5 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC MA Instructor’s Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC