สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการ AFC Futsal Coaching Course Program ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่จัดอบรม หลักสูตรอบรม สถานที่ สำหรับ วันหมดเขตรับสมัคร ค่าใช้จ่ายการอบรม
มกราคม

7-12 มกราคม 2562

AFC Beach  Soccer Level 1  Coaching Certificate Course

กรุงเทพฯ

บุคคลทั่วไป 3 มกราคม 2562 -
  13-18 มกราคม 2562

AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 1

ชลบุรี บุคคลทั่วไป 5 มกราคม 2562 -
กุมภาพันธ์  11-24 กุมภาพันธ์ 2562 AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 3 กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 11 มกราคม 2562 -
  25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562

AFC MA Futsal Coach Instructors Course

กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 25 มกราคม 2562 -
 

25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562

FA Thailand Futsal Introductory Course  กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 25 มกราคม 2562 9,000 บาท
เมษายน  1-6 เมษายน 2562 FA Thailand Futsal Introductory Course นครศรีธรรมราช บุคคลทั่วไป 1 มีนาคม 2562 9,000 บาท
  22-27 เมษายน 2562

AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 1

ขอนแก้น บุคคลทั่วไป 22 มีนาคม 2562 -
พฤษภาคม 

20-25 พฤษภาคม 2562

FA Thailand Futsal Introductory Course  สุพรรณบุรี บุคคลทั่วไป 20 เมษายน 2562 9,000 บาท
 มิถุนายน

3-8 มิถุนายน 2562

AFC Futsal Fitness Coaching Course กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 3 พฤษภาคม 2562 -
  17-22 มิถุนายน 2562 FA Thailand Futsal Introductory Course  ขอนแก่น บุคคลทั่วไป 17 พฤษภาคม 2562 9,000 บาท
 กรกฎาคม

1-5 กรกฎาคม 2562

FA Thailand Futsal Introductory Course

พิษณุโลก บุคคลทั่วไป 1 มิถุนายน 2562 9,000 บาท
  15-19 กรกฎาคม 2562 AFC Futsal Goalkeeper Coaching Course กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 15 มิถุนายน 2562 -
สิงหาคม 5-11 สิงหาคม 2562 AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 2 กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 5 กรกฎาคม 2562 -
  19-24 สิงหาคม 2562 AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 1 กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป 19 กรกฎาคม 2562 -
กันยายน  17-22 กันยายน 2562 FA Thailand Futsal Introductory Course  ตราด  บุคคลทั่วไป  17 สิงหาคม 2562  9,000 บาท
ตุลาคม

2-7 ตุลาคม 2562

AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 2 เชียงใหม่ บุคคลทั่วไป 2 กันยายน 2562 -
  22-27 ตุลาคม 2562 FA Thailand Futsal Introductory Course เพชรบุรี บุคคลทั่วไป 22 กันยายน 2562 9,000 บาท
พฤศจิกายน  18-23 พฤศจิกายน 2562

AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 1

เชียงใหม่ บุคคลทั่วไป 18 ตุลาคม 2562 -
  26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 FA Thailand Futsal Introductory Course เชียงใหม่ บุคคลทั่วไป 26 ตุลาคม 2562 9,000 บาท


** หมายเหตุ : 

รายละเอียดดังนี้

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีหน่วยงานหรือองค์กรรับรอง
3. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ

สิ่งที่ได้รับในการอบรม

1. ที่พัก (ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้ก่อนวันอบรม 1 คืน )
2. อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง
3. ชุดฝึก , ชุดลำลอง , กระเป๋าสะพาย 1 ใบ
4. คู่มือผู้ฝึกสอนสิ่งที่ต้องเตรียมมา

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)

โดยผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถชำระเงินได้ทางบริษัท ฟุตซอล แอนด์ บีช ซอคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่บัญชี ‭133-232112-8‬ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาอ่อนนุช

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-mail : ‭mana.coach13@gmail.com‬ โดยผู้สมัครท่านใดต้องการให้ออกใบเสร็จถึงหน่วยงาน โปรดระบุมาในสำเนาบัตรประชาชนด้วย

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ. มานะ ‭089-170-4353‬, Line ID 0891704353, FB อ. มานะ ฟุตซาล่า