Thailand : "Warrix" New Jersey

28 ก.พ. 2017

11 months ago

บรรยากาศงานเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ของทีมชาติไทย ภายใต้แบรนด์ "วอริกซ์" ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์