นายยุทธนา หยิมการุณ

อุปนายก

02 November 2022

3 เดือนที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงาน
 

2565 : อุปนายกสมาคมฯ และประธานสโมสร ศุลกากร ยูไนเต็ด 

2564 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560-2562 : กรรมการ, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น

2562–ก.ย. 2564 : อธิบดี, กรมธนารักษ์

2562–ก.ย. 2564 : ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2562–ก.ย. 2564 : กรรมการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2558–ก.ย. 2564 : กรรมการ, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2561–2562 : รองปลัดกระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง

2558–2561 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง

2558–2558 : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร, กรมศุลกากร

2554–2558 : รองอธิบดี, กรมศุลกากร

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71 สำนักงาน ก.พ.

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน

• รองปลัดกระทรวงการคลัง

• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร

• รองอธิบดีกรมศุลกากร

• ผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร

• ผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 กรมศุลกากร

• ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

Related Articles

Organization

02 February 2023

พล.ต.อ. ดร.สมยศ ดำรงตำแหน่งสภากรรมการ AFC อีกสมัย

พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสภากรรมการ AFC อีกสมัย​ โดยมีวาระ​ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2023-2027

Events

02 February 2023

บุรีรัมย์ แชมป์เก่า พบ ทรู แบงค็อกฯ ศึกรีโว่ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, บริษัท ไทยลีก จำกัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดพิธีจับสลากประกบคู่ รีโว่ คัพ ฤดูกาล 2022/23 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

Announcement

23 January 2023

ฟีฟ่า ประกาศนำระบบ “FIFA Agent” กลับมาบังคับใช้ โดยผ่านสมาคมฯ เพื่อเปิดรับสมัครและสอบ เมษายนนี้

ตามที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ต้องการจัดระเบียบการเป็นผู้แทนนักกีฬาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยการขึ้นทะเบียนเป็น “FIFA Agent” จะมีการสอบใบอนุญาตตามระเบียบ FIFA Football Agent Regulations ที่ได้ออกมาใหม่