18 August 2022

9 เดือนที่ผ่านมา

สมาคมฯ ประกาศ TOR การจัดจ้างนักวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมด้านการพัฒนา และกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตามภารกิจสมาคมให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้เหมาะสมกับผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทย

2. เพิ่มช่องทางการรับรู้และการเข้าถึงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

3. รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึก และวิธีการใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม

โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1.) เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

(2.) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 

(3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4.) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

(5.)  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วงงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(6.) ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วงงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล 

secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ข่าวสารอื่นๆ

National Team Men

01 June 2023

#AFCU17AsianCup เปิด 4 สนามแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย​ U17​ รอบสุดท้าย

National Team Men

31 May 2023

ประกาศรายชื่อ : 23 แข้ง ทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือนมิถุนายน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง ตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือนมิถุนายน ที่มีโปรแกรมจะออกไปเยือน ไต้หวัน และ ฮ่องกง ในวันที่ 16 และ 19 มิถุนายน ตามลำดับ

Development

31 May 2023

รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร “AFC C Diploma” ครั้งที่ 2/2566

ตามที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชน ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาฟุตบอลหญิง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมสำหรับผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้หญิงและผู้ชายจากสโมสรสมาชิกระดับ ไทย วีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2023 ทั้งระดับ ดิวิชั่น 1 และ 2 รวมไปถึง นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ในหลักสูตร “AFC C Diploma” ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 6 – 21 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี