คณะกรรมการพิจารณาขั้นต้น (FIB)

เบนจามิน ตัน

ประธาน

ธีรภัทร์ วนิชาชีวะ

กรรมการ

เอกพล พลนาวี

กรรมการ

เชน ขำวิลัย

กรรมการ

สรัญญา ธานี

กรรมการ

อิสริยาภรณ์ หันตา

เลขานุการ