ดาวน์โหลด

2566

เกี่ยวกับองค์กร และข้อบังคับลักษณะปกครอง

ข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมฯ

รายชื่อสารต้องห้าม 2023 โดย WADA

ใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แบบพิมพ์หนังสือแต่งตั้ง-มอบอำนาจ-มอบฉันทะ

ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2566

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2566

ระเบียบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย ตัวแทนของนักกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล สโมสรฟุตบอล ฟุตบอลลีก และสมาคมกีฬาฟุตบอล พ.ศ. 2566

ข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมฯ

PDF

รายชื่อสารต้องห้าม 2023 โดย WADA

PDF

ใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง

PDF

แบบพิมพ์หนังสือแต่งตั้ง-มอบอำนาจ-มอบฉันทะ

PDF

ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2566

PDF

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2566

PDF

ระเบียบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย ตัวแทนของนักกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล สโมสรฟุตบอล ฟุตบอลลีก และสมาคมกีฬาฟุตบอล พ.ศ. 2566

PDF

รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2022 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

ข้อมูล บทวิเคราะห์ด้านเทคนิค

บทวิเคราะห์ฟุตบอลไทย ฉบับ 2023 Edition

หลักสูตรการเรียนการสอนผู้ฝึกสอนฟุตบอล ฉบับปี 2023 Edition

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 1

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 2

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 3

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ รีโว่ คัพ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการบีจีซี เมืองไทยประกันภัย คัพ