ดาวน์โหลด

2565

ปฏิทินการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2565/66 (เลกที่ 1)

เกี่ยวกับองค์กร และข้อบังคับลักษณะปกครอง

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ฉบับชั่วคราว

ข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมฯ

ข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยา สำหรับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ในความดูแลของสมาคมฯ

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน พ.ศ.2564-2565

รายงานการวิจัย อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

รายชื่อสารต้องห้าม 2023 โดย WADA

ใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

PDF

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ฉบับชั่วคราว

PDF

ข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมฯ

PDF

ข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยา สำหรับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ในความดูแลของสมาคมฯ

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน พ.ศ.2564-2565

PDF

รายงานการวิจัย อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

PDF

รายชื่อสารต้องห้าม 2023 โดย WADA

PDF

ใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง

PDF

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ "ฟุตซอลไทยลีก" พ.ศ. 2565

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 3 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ ประจำปี 2565/66

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการรีโว่ คัพ ประจำปี 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 1

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ฤดูกาล 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ฤดูกาล 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ "ฟุตซอลไทยลีก" พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 พ.ศ. 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 พ.ศ. 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 3 พ.ศ. 2565/66

PDF

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ ประจำปี 2565/66

PDF

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการรีโว่ คัพ ประจำปี 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 1

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ฤดูกาล 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ฤดูกาล 2565/66

PDF

รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2020 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2019 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2018 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2021 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล