หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกสอน เพราะผู้ฝึกสอนคือหนึ่งในผู้วางรากฐานให้กับฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพ

หลักสูตรผู้ฝึกสอนของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีการจัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน โดยกำหนดชั่วโมง,จำนวน และรายชั่วโมง โดยจำนวนชั่วโมงได้ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนจาก AFC ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกของ Coaching Convention

หลักสูตรผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู ของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี)

โดยหลักสูตรของผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ โดย สมาคมฯ ได้วางแผนการศึกษาเพื่อประกาศนียบัตร และใบอนุญาต สำหรับผู้ฝึกสอนเฉพาะด้าน ภายในปี 2024 ตามความตั้งใจที่จะยกระดับ มาตรฐานฟุตบอลไทยให้สูงขึ้น

หลักสูตรผู้ฝึกสอนฟิตเนส ของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี)

หลักสูตรของผู้ฝึกสอนด้านฟิตเนส แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยสมาคมฯ ได้วางแผนการศึกษาเพื่อประกาศนียบัตร และใบอนุญาต สำหรับผู้ฝึกสอนเฉพาะด้าน ภายในปี 2024 ตามความตั้งใจที่จะยก ระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยให้สูงขึ้น