สภากรรมการ และผู้บริหาร

วาระ 2567-2571

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

นวลพรรณ ล่ำซำ

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภากรรมการ

สำนักเลขาธิการ

นายยงยศ พึ่งธรรม

รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย

ผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ

FAThailand

ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท