สภากรรมการ และผู้บริหาร

วาระ 2567-2571

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

นวลพรรณ ล่ำซำ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภากรรมการ

นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน

กรรมการกลาง และโฆษกสมาคมฯ

สำนักเลขาธิการ

นายพาทิศ ศุภะพงษ์

เลขาธิการสมาคมฯ

ผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท

นายสรรณ บุญทิพยา

รองประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท

นาวาอากาศเอก ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์

กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท

นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์

กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท

พันตำรวจเอก อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์

กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท

ร้อยตำรวจเอก พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์

กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท

นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต

กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท และเลขานุการ