Infrastructure

03 August 2022

6 เดือนที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Infrastructure

หลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานคือ

1. ผู้ขอใบอนุญาตมีสนามแข่งขันสำหรับการแข่งขันในระดับเอเอฟซี รวมถึงการแข่งขันภายในประเทศพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ชม แขกวีไอพี สื่อมวลชน ทีมงานถ่ายทอดสด และสปอนเซอร์

2. ผู้ขอใบอนุญาตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและเทคนิคให้แก่นักกีฬา

 

ประกอบไปด้วย

I.01 สนามแข่งขันที่ได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในการแข่งขัน

I.02 หนังสือรับรองความปลอดภัยสนามแข่งขัน

I.03 แผนอพยพสำหรับสนามแข่งขัน

I.04 สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการฝึกซ้อม

I.05 ความปลอดภัยของสนามแข่งขัน

I.06 สถานที่ฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนานักกีฬา

I.07 ข้อบังคับทั่วไปในการใช้งานสนามแข่งขัน

I.08 ผู้ชมทุพพลภาพ

I.09 ป้ายประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

รายชื่อสารต้องห้าม 2023 โดย WADA

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ฤดูกาล 2565/66

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2564/2565