Sporting

27 September 2021

2 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Sporting

หลักเกณฑ์ด้านกีฬา

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านกีฬามีไว้สำหรับผู้ขอใบอนุญาตเพื่อ

ก) สร้างความมั่นใจว่าจะมีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ข) ก่อให้เกิดโครงสร้างด้านการพัฒนาที่ก้าวหน้าโดยมีแนวทางที่ชัดเจน

ค) ดำเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสโมสรเท่านั้น

ง) ให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่นักกีฬาที่มีฝีมือ พร้อมความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและเสริมการศึกษาทางวิชาการสำหรับนักกีฬาที่เป็นเยาวชน

จ) ให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับนักกีฬาทุกคน

ฉ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการนักฟุตบอลที่มีคุณภาพ

 

ประกอบไปด้วย

S.01 โครงสร้างการพัฒนานักกีฬา

S.02 หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน (YDP)

S.03 บริการทางการแพทย์สำหรับนักกีฬาที่มีสัญญา

S.04 โครงการสำหรับนักกีฬาที่เป็นเด็กเล็ก (Grassroots programme)

S.05 โครงการด้านการศึกษา

S.06 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR programme)

S.07 อคาเดมีเยาวชนของสโมสร

S.08 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรการเรียนการสอนผู้ฝึกสอนฟุตบอล ฉบับปี 2023 Edition

บัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิก 2566 Update 1.12.66

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2564/2565

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะตุลาการ