สรุปผลการเลือกตั้ง สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ วาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571

08 February 2024

4 เดือนที่ผ่านมา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ House of Thai Football คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ วิสามัญ เพื่อการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ, อุปนายกฯ และ กรรมการกลาง ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571

โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ ประกอบไปด้วย 1. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะกรรมการ, 2. พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน  รองประธาน, 3. นายกฤตเมต  เอ่งฉ้วนธาดา กรรมการ, 4. นายสิทธิพร  เศวภายน กรรมการ และ 5. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ เลขานุการ

โดยผลการลงคะแนนจากสโมสรสมาชิกทั้งหมด 73 สโมสร มีดังนี้

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1** หมายเลข 1 นางนวลพรรณ ล่ำซำ 68 คะแนน  

หมายเลข 2 นายวรงค์ ทิวทัศน์ 2 คะแนน  
หมายเลข 4 นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 1 คะแนน 
หมายเลข 3 นายพยุริน งามพริ้ง 0 คะแนน  
หมายเลข 5 นายคมกฤช นภาลัย 0 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1
บัตรเสีย 1

ตำแหน่ง อุปนายก (5 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 5 นายอรรณพ สิงห์โตทอง 69 คะแนน 
ลำดับที่ 2 หมายเลข 3 นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 68 คะแนน 
ลำดับที่ 3 หมายเลข 4 ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน 68 คะแนน 
ลำดับที่ 4 หมายเลข 1 นายวิลักษณ์ โหลทอง 67 คะแนน 
ลำดับที่ 5 หมายเลข 2 นายปวิณ ภิรมย์ภักดี 66 คะแนน 

หมายเลข 6 นายยรรยง อัครจินดานนท์ 4 คะแนน 
หมายเลข 11 นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล 3 คะแนน 
หมายเลข 7 นายอนุชิต กุลวานิช 2 คะแนน 
หมายเลข 8 นายคุณาชา ไชยชุมพร 2 คะแนน 
หมายเลข 14 นายสินาท เฮงสุวนิช 2 คะแนน 
หมายเลข 15 นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ 1 คะแนน 
หมายเลข 16 นายยุทธนา ก้อนทอง 1 คะแนน 
หมายเลข 17 นายสมนึก ทองแก้ว 1 คะแนน 
หมายเลข 18 นายอัคคะไกร มหาศรี 1 คะแนน
หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก 0 คะแนน 
หมายเลข 10 นายรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 0 คะแนน 
หมายเลข 12 นายชัยกร ชัยมงคลยศ 0 คะแนน 
หมายเลข 13 นายสุโชค เลิศวัฒนาโกเมศ 0 คะแนน 

บัตรเสีย 1 

ผลการเลือกตั้ง ตำแหน่ง  กรรมการกลาง (13 ตำแหน่ง )

ลำดับที่ 1 หมายเลข 1 นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา 66 คะแนน 
ลำดับที่ 2 หมายเลข 4 นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 66 คะแนน  
ลำดับที่ 3 หมายเลข 9 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร 66 คะแนน 
ลำดับที่ 4 หมายเลข 3 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา 65 คะแนน 
ลำดับที่ 5 หมายเลข 7 นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี 65 คะแนน 
ลำดับที่ 6 หมายเลข 13 นายมิตติ ติยะไพรัช 65 คะแนน 
ลำดับที่ 7 หมายเลข 5 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 64 คะแนน 
ลำดับที่ 8 หมายเลข 6 นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ 64 คะแนน 
ลำดับที่ 9 หมายเลข 12 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 64 คะแนน 
ลำดับที่ 10 หมายเลข 2 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 63 คะแนน 
ลำดับที่ 11 หมายเลข 8 นายธนวัชร นิติกาญจนา 63 คะแนน 
ลำดับที่ 12 หมายเลข 10 นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย 63 คะแนน 
ลำดับที่ 13 หมายเลข 11 นายกุดั่น สุขุมานนท์ 62 คะแนน 

หมายเลข 37 นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น 5 คะแนน 
หมายเลข 16 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 4 คะแนน 
หมายเลข 19 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 4 คะแนน 
หมายเลข 21 ดร.พิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์ 4 คะแนน 
หมายเลข 14 นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ 3 คะแนน 
หมายเลข 15 นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ 3 คะแนน 
หมายเลข 18 นายนภดล ร่มโพธิ์ 3 คะแนน 
หมายเลข 39 นายภานพ ใจเกื้อ 3 คะแนน 
หมายเลข 17 นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร 2 คะแนน 
หมายเลข 20 นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา 2 คะแนน 
หมายเลข 23 นางสาววรัญรดา ชยะกฤตย์ 2 คะแนน 
หมายเลข 26 นายพีรพล เอื้ออารียกูล 2 คะแนน
หมายเลข 28 นายวรเดช ภูประไพ 2 คะแนน 
หมายเลข 31 นายโกสินทร์ อัตตโนรักษ์ 2 คะแนน 
หมายเลข 34 นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์ 2 คะแนน 
หมายเลข 40 นายปารุส สุระประเสริฐ 2 คะแนน 
หมายเลข 41 นายชัยพร ออฟูวงศ์ 2 คะแนน 
หมายเลข 43 นายสาวิน จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน 
หมายเลข 44 นายยุทธนา ทวีสรรพสุข 2 คะแนน 
หมายเลข 45 นายสุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน 
หมายเลข 22 นางสาวนิษฐา ชยะกฤตย์ 1 คะแนน 
หมายเลข 35 นายรุ่งรัฐ จิตตการ 1 คะแนน 
หมายเลข 36 นายอภิชาติ จันทร์หอม 1 คะแนน 
หมายเลข 38 นายไพศาล ชโนวรรณ 1 คะแนน 
หมายเลข 42 นายนันทพล ชูเวสศิริพร 1 คะแนน 
หมายเลข 46 นายบุญพบ ประพฤติ 1 คะแนน
หมายเลข 24 นายประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า 0 คะแนน 
หมายเลข 25 นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด 0 คะแนน 
หมายเลข 27 นายพรชัย พยนต์ภาค 0 คะแนน 
หมายเลข 29 นายพิชัย คงศรี 0 คะแนน 
หมายเลข 30 นายเชิดชัย สุวรรณนัง 0 คะแนน 
หมายเลข 32 นายกณิศ สงวนวงศ์ 0 คะแนน 
หมายเลข 33 นายรุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง 0 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 บัตรเสีย 1

โดยหลังจากนี้ เลขาธิการ จะดำเนินการจดทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ

Events

13 June 2024

ทรู แบงค็อกฯ ไม่ประมาท ดีพี กาญฯ พร้อมทำเซอร์ไพรส์ ศึกชิงถ้วย “ช้าง เอฟเอ คัพ 2023/24” 15 มิ.ย. นี้

“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”  ระเบิดศึกฟุตบอลถ้วยประวัติศาสตร์ ที่ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ รายการ “ช้าง เอฟเอ คัพ 2023/24” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี  ซึ่งได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขัน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ สโมสรราชพฤกษ์ 

National Team Men

13 June 2024

ทีมชาติไทย U20 อยู่ร่วมสาย อิรัก, ฟิลิปปินส์, บรูไน ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมชาติไทย U20 อยู่ร่วมสาย อิรัก, ฟิลิปปินส์, บรูไน ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่จะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน 2567 นี้ โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัด บุรีรัมย์

National Team Men

13 June 2024

ทีมชาติไทย U17 อยู่ร่วมสาย อินเดีย,บรูไน,เติร์กเมนิสถาน ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่ชลบุรี

ทีมชาติไทย U17 อยู่ร่วมสาย อินเดีย,บรูไน,เติร์กเมนิสถาน ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่จะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2567 นี้ โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัด ชลบุรี