24 November 2023

8 เดือนที่ผ่านมา

ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ เนื่องจากนายกสมาคมแสดงความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการ โดยกำหนดให้ใช้ชั้น ๒ ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว 

อนึ่ง เนื่องจากองค์คณะตุลาการจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว โดยกำหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ จัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายังอีเมล info@fathailand.org ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org  

จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

ประกาศ : วันเลือกตั้งวันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ดาวน์โหลด >>>> https://shorturl.asia/3VEDw

ใบเสนอชื่อผู้สมัครเป็นสภากรรมการ ดาวน์โหลด >>>>  https://shorturl.asia/NuXfh

ใบสมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการ ดาวน์โหลด >>>>  https://shorturl.asia/mzaEe

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะตุลาการ ดาวน์โหลด >>>>   https://shorturl.asia/T3P4M

ข่าวสารอื่นๆ

Events

24 July 2024

7 ครั้งติด! สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2023/24 มอบ 30 รางวัล-สุภโชค แข้งยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน FA Thailand Awards ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน ณ หอประชุมเมืองไทย ประกันชีวิต

Development

23 July 2024

เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

Development

23 July 2024

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567