13 June 2024

1 เดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน จัดอบรม 62 ผู้ตัดสิน รองรับการทำหน้าที่ VAR ในฟุตบอลลีกอาชีพ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ตัดสิน เพื่อพัฒนาและเพิ่มตัวเลือกผู้ตัดสินในการทำหน้าที่ VAR ตามนโยบายของ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สำหรับ การอบรมครั้งนี้ ในรับเกียรติจาก พลตำรวจตรี วรวิทย์ ญาณจินดา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้ตัดสิน ทั้งหมด 62 คน ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการอบรม ประกอบไปด้วย 

1. กฤษติณ สายสมบัติ ผู้ตัดสิน T2
2. สัชฌุกร แสนจู ผู้ตัดสิน T1
3. วุฒิพงษ์ เกตุคำ ผู้ตัดสิน T2
4. ดิเรก  กะอาด ผู้ตัดสิน T2
5. สัมฤทธิ์ ฤทธิ์แก้ว ผู้ตัดสิน T2
6. ชัยยา มูลมะณี ผู้ตัดสิน T2
7. ศิลา จินนิกร ผู้ตัดสิน T2
8. นรินทร์นาท เทียมสกุล ผู้ตัดสิน T2
9. ผดุงเกียรติ  เปียงดี ผู้ตัดสิน T2
10. ปวราย์  ศรีจันทร์ ผู้ตัดสิน T1
11. เกรียงไกร ทิพานันจารุกร ผู้ตัดสิน T2
12. วทัญญู โมริน ผู้ตัดสิน T2
13. สุริโย  กัณหาชาลี ผู้ตัดสิน T2
14. พงศ์เทพ  หร่ายพิมาย ผู้ตัดสิน T2
15. วีรพล เม่าแพ้ว ผู้ตัดสิน T1
16. กนกศักดิ์ เขียวแดง ผู้ตัดสิน T2
17. ฐาปกรณ์ ทองก้อน ผู้ตัดสิน T2
18. กิติศักดิ์ พิกุลเงิน ผู้ตัดสิน T2
19. สุทธิพงษ์ เตปา ผู้ตัดสิน T2
20. พีระสันต์  กระต่ายทอง ผู้ตัดสิน T2
21. กฤษฎา หลวงยศ ผู้ตัดสิน T2
22. สมคิด สาระพิมพ์ ผู้ตัดสิน T2
23. เสกสรร พันธ์ศรี ผู้ตัดสิน T2
24. จิรายุ โลหะพรม ผู้ตัดสิน T2
25. เกียรติศักดิ์ จันทร์มล ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
26. ธีรพล สัญญาปลื้ม ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
27. ศรายุทธ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
28. อนุชา ปิ่นอมร ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
29. ศิวัฒม์ ชัยทอง ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
30. สุเมธ เปียศิริ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
31. ยศพล ทองพรหม ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
32. นนทนันท์ คันธวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
33. สหัสเนตร  ดีมงคล ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
34. ปฐมพงค์ อนันต์ลักษณะกุล ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
35. กิตตินันท์ โสธรประภากร ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
36. ไชยศ  ศรีภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
37. นิสสัน จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
38. อนุพงษ์ แสงโทโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
39. วรัญญ  ชมโกศล ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
40. ไชยา ศรีภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
41. จักรกฤษ  แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
42. ณัฐพงษ์ วัดเวียงคำ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
43. สามารถ  ไก่แก้ว ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
44. กันทรากร เงาศรี ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
45. ธเนศ ใจเร็ว ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
46. ธิติบดี รัมเนตร ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
47. อุเทน ด่านเสลา ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
48. ปกรณ์ ศรีชุ่มสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน T2
49. สุนิตา ทองถวิล ผู้ตัดสินหญิง
50. พรรษา ชัยสนิท ผู้ตัดสินหญิง
51. สุพัฒชา มะปราง ผู้ตัดสินหญิง
52. ฐิติมา วงษ์ขันธ์ ผู้ตัดสินหญิง
53. วิลาวัณย์ รัตนคช ผู้ตัดสินหญิง
54. มลฤดี จวนใหม่ ผู้ตัดสินหญิง
55. ศศินา  ทองคำ ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
56. นวลนิจ ดอนจังหรีด ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
57. สุภาวรรณ  หินทอง ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
58. นิรชา สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
59. ภาวรินทร์ ชูคง ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
60. ปวริศา วันทา ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
61. ปรียาภรณ์ วรชัยเกื้อกูล ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง
62. สุวิดา วงค์ไกรษร ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง

สำหรับ การอบรมผู้ตัดสิน แบ่งออกเป็น 6 คอร์ส ดังนี้  

- คอร์สแรก ของการอบรม คือ เรื่องของ VAR Protocol ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายนนี้
- คอร์สที่ 2 VAR SIMULATOR จะเริ่มอบรมในวันที่ 20 – 24  มิถุนายน 2567
- คอร์สที่ 3 VAR Offline Training จะเริ่มอบรมในวันที่ 24 – 28  สิงหาคม 2567
- คอร์สที่ 4 VAR Live Training (Short Staged Match) จะเริ่มอบรมในวันที่ 9 – 13  กันยายน 2567
- คอร์สที่ 5 VAR Live Training (Full Match-1) จะเริ่มอบรมในวันที่ 16 – 20  กันยายน 2567
- คอร์สที่ 6 VAR Live Training (Full Match-2) จะเริ่มอบรมในวันที่ 14 – 18  ตุลาคม 2567

โดยปัจจุบัน ประเทศไทย มีผู้ตัดสินที่สามารถทำหน้าที่ในห้อง VAR ได้ทั้งหมด ผู้ตัดสิน 17 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 24 คน

ข่าวสารอื่นๆ

Events

24 July 2024

7 ครั้งติด! สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2023/24 มอบ 30 รางวัล-สุภโชค แข้งยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน FA Thailand Awards ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน ณ หอประชุมเมืองไทย ประกันชีวิต

Development

23 July 2024

เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

Development

23 July 2024

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567