01 December 2023

2 เดือนที่ผ่านมา

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ แต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 นาฬิกา

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำตอบดังนี้

Q : สมาคมสามารถประกาศรายชื่อสโมสรสมาชิกปัจจุบัน ทั้งหมด ต่อสาธารณะ ได้หรือไม่?

A : คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประกาศบัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดของสมาคม ต่อสาธารณะได้ 

Q : การประกาศบัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิกให้สโมสรสมาชิกทราบ จะประกาศได้เมื่อใด?

A : คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ประกาศบัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิก ณ ปัจจุบันของสมาคมบนเว็บไซต์ www.fathailand.org และหน้าเพจเฟสบุ๊ค FA THAILAND ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสภากรรมการได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://shorturl.asia/owIhJ

Q : สมาคมสามารถประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต่อสาธารณะ ได้หรือไม่?

A : คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต่อสาธารณะได้ 

Q : การสรุปรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะประกาศได้เมื่อใด?

A : คณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นควรส่งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันและกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 (ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมข้อ 26.3 สำหรับการจัดอันดับตามข้อ 26.1.3 ถึง ข้อ 26.1.8 ให้ถือตามผลการแข่งขัน ณ วันสิ้นสุดฤดูกาลหรือสิ้นสุดฤดูกาลระหว่างการแข่งขัน ก่อนจะจัดให้มีการประชุมใหญ่)  

Q : อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมข้อ 37.6 ที่ระบุว่า สภากรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสภากรรมการทั้งหมด?  

A : เนื่องจากข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม นับตั้งแต่พุทธศักราช 2546 ได้กำหนดสัดส่วนของสภากรรมการให้มาจากสโมสรสมาชิก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 นอกจากนั้นให้มาจากกลุ่มของบุคคลทั่วไป เพื่อให้สภากรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการ รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินของสมาคม มีบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในกีฬาฟุตบอล รวมถึงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในเรื่องการเงิน การบัญชี หรือความรู้ด้านการบริหารจัดการ ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสภากรรมการแนบเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนของสโมสรสมาชิก ด้วย

Q : จำนวนสมาชิกที่ต้องใช้ในการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสภากรรมการ? 

A : การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสภากรรมการ จะต้องได้รับการรับรองจากสโมสรสมาชิก อย่างน้อย 3 ราย โดยสมาชิก 1 ราย สามารถเสนอชื่อตำแหน่งนายกสมาคม 1 ตำแหน่ง, อุปนายกสมาคม 5 ตำแหน่ง และกรรมการกลาง 13 ตำแหน่ง ( ผู้สมัครกรรมการกลางอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง จะต้องเป็นสตรี ) รวม 19 ตำแหน่ง ได้ 
                
หากสโมสรสมาชิกรายใดเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ อาจจะผิดระเบียบในการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ชี้ขาด

 

 

 Q : การสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการกลางสำหรับสตรี ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม ข้อ 30.3 ซึ่งจะต้องสงวนตำแหน่งกรรมการกลางอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสำหรับสตรี ตามข้อบังคับและระเบียบจะสมัครและนับคะแนนอย่างไร  

A : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการกลางสำหรับสตรี คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นควรให้แยกประเภทใบสมัครสำหรับตำแหน่งดังกล่าวให้ชัดเจน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://shorturl.asia/oZECg
 
สำหรับการนับคะแนนในตำแหน่งดังกล่าว จะนับเฉพาะกลุ่มสตรี ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) กำหนด 

ทั้งนี้ การรับสมัครเลือกตั้ง นอกจากเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แล้ว ยังสามารถส่งเอกสารมายังอีเมล info@fathailand.org จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 นาฬิกา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org 

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org  

ประกาศ : วันเลือกตั้งวันเวลา และสถานที่เลือกตั้ง ดาวน์โหลด >>>> https://shorturl.asia/3VEDw 

ใบเสนอชื่อผู้สมัครเป็นสภากรรมการ ดาวน์โหลด >>>>  https://shorturl.asia/NuXfh 

ใบสมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการ ดาวน์โหลด >>>>   https://shorturl.asia/mzaEe

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะตุลาการ ดาวน์โหลด >>>>   https://shorturl.asia/T3P4M 

ใบสมัครรับเลือกตั้งสำหรับสตรี ดาวน์โหลด >>>>  https://shorturl.asia/oZECg

บัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิก ณ ปัจจุบัน ดาวน์โหลด >>>> https://shorturl.asia/owIhJ 

#FAThailand 

ข่าวสารอื่นๆ

Organization

22 February 2024

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เรียกประชุมทุกฝ่าย สมาคมฯ-ไทยลีก หลัง กกท. รับรองตำแหน่ง

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เรียกทุกฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้สมาคมฯ ประชุมร่วมกันทันที เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ House of Thai Football หลังการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รับรองสภากรรมการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย

Organization

21 February 2024

OFFICIAL : กกท.รับรอง "มาดามแป้ง" นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ คนที่ 18

การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศรับรอง มาดามแป้ง เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 18 อย่างเป็นทางการ

Organization

15 February 2024

211 ประเทศเข้าร่วม! มาดามแป้ง ขอบคุณ นายกเศรษฐา-รัฐบาล หนุนเต็มที่จัด ฟีฟ่า ครองเกส ครั้งที่ 74

211 ประเทศเข้าร่วม! มาดามแป้ง ขอบคุณ นายกเศรษฐา-รัฐบาล หนุนเต็มที่จัด ฟีฟ่า ครองเกส ครั้งที่ 74