26 December 2022

2 เดือนที่ผ่านมา

ด้วย ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ตามรูปแบบที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) รับรอง  

ทั้งนี้ สภากรรมการชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงจะรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจำนวน 8 คน 

โดยจะเป็นกรรมการหลัก 5 คน ได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 1-5 และกรรมการสำรอง 3 คน ได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 6-8 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ถึงปี พ.ศ. 2571 เพื่อทำหน้าที่เลือกตั้งสภากรรมการ ต่อไป ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นผู้เลือกตั้งผู้สมัครในการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัคร

นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.2 เป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

2.3 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.4 ต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

2.5 ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

2.6 ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.7 ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2.8 ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.9 ต้องไม่เคยต้องคำพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

2.10 ต้องไม่เคยกระทำการทุจริตต่อสมาคมฯ  หรือกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฯ

2.11 ต้องไม่เคยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เสื่อมเสีย ประโยชน์ต่อสมาคมฯ

2.12 ต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง ไม่ว่าในฐานความผิดใดและไม่ว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.13 ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.14 ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในสมาคมฯ

2.15 ต้องไม่เป็นญาติโดยสายโลหิต หรือเป็นคู่สมรสของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2.16 ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

3.วิธีการสมัคร

3.1.ผู้ประสงค์จะสมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบที่กำหนดมายัง สำนักงานเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เกิน 17.00 นาฬิกา

 3.2.ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ที่ ... https://shorturl.asia/N9dPE  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
 
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข่าวสารอื่นๆ

National Team Men

21 March 2023

ทีมชาติไทยลงซ้อมครั้งแรกเตรียมลุยฟีฟ่า เดย์, มาโน เชื่อมั่น 24 แข้งชุดนี้

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่สนานฝึกซ้อมยามาโอกะ ฮานาซะกะ ฟุตบอลอะคาเดมี จ.ปทุมธานี ฟุตบอลชาย ทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งแรก เพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จำนวน 2 นัด ที่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Youth and Grassroots Football

21 March 2023

สมาคมฯ จัดกิจกรรม Academy Visit ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม “FA THAILAND ACADEMY VISIT” ครั้งที่ 3 ณ อะคาดิมี่ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์

National Team Men

21 March 2023

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ รายงานตัวเตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ ที่ยูเออี

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ที่ โรงแรม โนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เดินทางเข้ามารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จำนวน 2 นัด ที่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์