01 September 2022

1 เดือนที่ผ่านมา

Thailand Football - Research on Economic Impact

Thailand Football - Research on Economic Impact
รายงานการวิจัย อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ >> https://bit.ly/3TyAbao

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและสถาบันวิจัยด้านข้อมูล เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ “ฟุตบอลไทย” ที่จะส่งผลในการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และออกมาเป็นรายงานผลการวิจัยที่มีข้อมูลน่าสนใจ และจัดทำเป็นวิดิทัศน์ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนให้เห็นภาพว่า “กีฬาอาชีพ” และ “ฟุตบอลอาชีพ” เสริมสร้าง

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนทางสังคม
ความยั่งยืนทางทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาและความท้าทายให้กับมนุษย์

โดยในช่วงทำการวิจัยนั้น ได้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น จึงได้เพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ และสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ในโครงการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดก็ตาม ทั้งสโมสรสมาชิก ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และแฟนฟุตบอลไทย ต่อไป

Related Articles

Organization

31 August 2022

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคมและกรรมการกลาง

ร่วมงานกับเรา

22 August 2022

Work For Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

Work For Thai Football ########## ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ และประสบการณ์ความสามารถ

ร่วมงานกับเรา

19 August 2022

COMPETITIONS & EVENTS COORDINATOR (เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม)  

Work for Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม